สมัครขับรถ

สมัครขับรถรับจ้าง

รับสมัครคนขับรถรับจ้าง

เปิดรับ สมัครคนขับรถรับจ้าง เป็นงาน ขับรถขนส่งสินค้าไปต่างจังหวัดทั่วประเทศ งานดี เงินดี ออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าที่พักให้ รับสมัครคนขับรถ อายุ 25-50ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ลมชัก มีใบขับขี่ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถทำงานเป็นกะได้ และ สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

รับสมัครคนขับรถกระบะรับจ้างส่งของ

เปิด รับสมัครคนขับรถกระบะรับจ้างส่งของ ที่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และ ที่สำคัญต้องเป็นคนมี่มีความรับผิดชอบสูง เพราะสินค้าที่เราขนส่ง เป็นสินค้ามีมูลค่าค่อนข้างแพง และต้องนำส่งให้ทันเวลาตามที่กำหนด การเดินทางคนขับรถต้องใช้ความระมัดระวัง ต้องขับรถอย่างไม่ประมาท

รับสมัครคนขับรถหกล้อรับจ้างขนส่งสินค้า

เปิด รับสมัครคนขับรถหกล้อรับจ้าง อายุ 25-50ปี ถ้าหากมีประสบการณ์ รู้จักเส้นทาง ในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ สินค้าที่เรา ขนส่ง จะเป็นสินค้าทั่วไป คนขับรถ มีหน้าที่ ขับรถไปส่งสินค้าตามที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด บางครั้งไป 1-2วัน หรือมากกว่านั้น ดังนั้นท่านใดจะมาขับรถกับเราต้องมีใจรักในการเดินทาง และ มีความอดทนสูง

รับสมัครคนขับรถสิบล้อรับจ้าง

เปิด รับสมัครคนขับรถสิบล้อรับจ้าง สามารถเดินทางไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ มีความขยัน อดทน มีความเป็นมืออาชีพสูง

คุณสมบัติของคนขับรถ
  • สุขภาพแข็งแรง
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
เอกสารประกอบการสมัครงานเป็นคนขับรถ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเกณฑ์ทหาร
  • ใบรับรองสุขภาพ

 

เปิด รับสมัครคนขับรถกระบะรับจ้างส่งของ ที่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และ ที่สำคัญต้องเป็นคนมี่มีความรับผิดชอบสูง

Leave a comment