สมัครเด็กรถ

สมัครเด็กรถ

รับสมัครเด็กรถ เด็กติดรถ เด็กยกของ

เปิด รับสมัครเด็กรถ เด็กติดรถ เด็กยกของ ประจำโกดัง และ ติดรถขนส่งสินค้าไปต่างจังหวัด รายได้ดี กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด มีเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าที่พักให้ รับสมัครเด็กรถ เพศชายอายุตั้งแต่ 21ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรมและยาเสพติด พูดจาสุภาพ ร่วมงานกับผู้อื่นได้ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ไม่ลักขโมยหรือทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงาน

เด็กติดรถ

เปิดรับสมัคร เพศชาย อายุ21ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา คุณสมบัติหลักๆมีดังนี้ครับ
1.พูดจาสุภาพ ร่วมงานกับผู้อื่นได้
2.อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
3.ไม่มีประวัติอาชญากรรมและยาเสพติด
4.ไม่ลักขโมยหรือทะเลาะวิวาท
5.สู้งานหนักได้

เอกสารใบสมัครเด็กรถ

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาใบเกณฑ์ทหาร
4.ประวัติการศึกษาใบรับรองต่างๆและประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
5.รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1รูป

หน้าที่ของเด็กรถ

หน้าที่ของเด็กรถหลักๆไม่มีอะไรมากครับสิ่งต้องทำคือ รับส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายงาน ตรวจสอบสินค้าว่าครบหรือไม่ก่อนการเดินทาง ดูแลความปลอดภัย ของสินค้า และ ทรัพย์สินของบริษัท

เด็กรถ

ก่อนที่จะมา สมัครเป็นเด็กรถ ท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า งานเด็กรถ ,เด็กติดรถ, เด็กยกของ นั้นมันไม่ได้สบาย ทุกวันต้องเดินทางไปกับรถขนส่งสินค้า ต้องแบกของ ยกของ เสี่ยงอันตราย ถ้าใครไม่พร้อมอย่ามานะครับ

สมัครเด็กรถ

รับสมัครเด็กรถ เพศชายอายุตั้งแต่ 21ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรมและยาเสพติด พูดจาสุภาพ ร่วมงานกับผู้อื่นได้ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ไม่ลักขโมยหรือทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงาน

 

 

 

Leave a comment